www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextເງິນຝາກnavigate_nextບັນຊີຝາກປະຢັດ

ບັນຊີຝາກປະຢັດ

ການຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການຝາກເງິນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຄືຄວາມກັງວົນທີ່ສຸດຂອງທຸກຄົນລວມທັງຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຈາກດອກເບ້ຍ. ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈະມອບຜົນປະໂຫຍດຂ້າງເທິງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານຕັດສິນໃຈເປີດບັນຊີຝາກປະຢັດກັບທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍທີ່ທ່ານພໍໃຈເຊິ່ງທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເງິນກີບ, ໂດລາ ແລະ ບາດ

ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທຸກວັນ ແລະ ມອບເຂົ້າບັນຊີທຸກເດືອນ

ຄວາມສະດວກ

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການຝາກເງິນຂອງທ່ານພ້ອມດອກເບ້ຍທີ່ທ່ານພຶງພໍໃຈ. ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີອອນລາຍເພື່ອຮັບປະກັນໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ສະດວກໃນການນຳໃຊ້

  • ວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນຝາກ ແລະ ຍອດເງິນຕ່ຳສຸດມີພຽງ 50.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 200 ບາດ
  • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມສຳລັບການເປີດ ຫຼື ປິດ ບັນຊີ
  • ຄ່າທຳນຽມປຶ້ມບັນຊີ ສຳລັບເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 40 ບາດ
  • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມສຳລັບບັດຂໍ້ມູນບັນຊີລູກຄ້າ ແລະ ພິມລາຍການເຄືອນໄຫວບັນຊີໄລຍະ 1 ເດືອນ (ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການໃຊ້ແທນປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກ)
  • ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການທ່ານດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ
ເງິນກີບ1.92%
ເງິນໂດລາບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
ເງິນບາດບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
warningອັດຕາດອກເບ້ຍສະແດງເພື່ອຈຸດປະສົງຊີ້ບອກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້. ສໍາລັບການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສາຂາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ສູນປະຊາສຳພັນ ຂອງພວກເຮົາ.

* ກໍລະນີປິດບັນຊີຫຼັງ 03 ເດືອນ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 6 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 142 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່