www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextເງິນຝາກnavigate_nextບັນຊີບຳນານ

ບັນຊີບຳນານ

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຮັກສາເງິນສົດດ້ວຍຕົນເອງ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ໄດ້ສ້າງບໍລິການເງິນຝາກຂຶ້ນເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ບັນຊີບຳນານ, ເຊິ່ງທະນາຄານເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການເງິນສົດທີ່ທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຝາກເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີນີ້ກັບທະນາຄານເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ ຫຼື ໃນຄອບຄົວຫຼັງກະສຽນ.

ຜົນປະໂຫຍດ

  • ມີຄວາມປອດໄພໃນການຮັກສາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການເງິນສົດເພື່ອປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຫຼັງກະສຽນ
  • ໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກວ່າບັນຊີຝາກປະຢັດທຳມະດາ
  • ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຫຼັງກະສຽນ
  • ມີໂອກາດໄດ້ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ-ບໍລິການອື່ນໆຂອງທະນາຄານ

ຄຸນລັກສະນະພິເສດ

  • ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກ ຫຼື ບັດຂໍ້ມູນບັນຊີລູກຄ້າ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກວ່າບັນຊີຝາກປະຢັດ, ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທຸກວັນ ແລະ ມອບເຂົ້າບັນຊີທຸກໆທ້າຍປີ
  • ຈຳນວນເງິນຝາກຂຶ້ນກັບການຕົກລົງລະຫວ່າງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ແລະ ລູກຄ້າ
  • ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເມື່ອອາຍຸຮອດກະສຽນບຳນານ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ
  • ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ກ່ອນອາຍຸຮອດກະສຽນບຳນານ ໂດຍມີຄ່າທຳນຽມ

ສະກຸນເງິນ

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ໃຫ້ບໍລິການບັນຊີບຳນານສະກຸນເງິນກີບ

ຍອດເງິນໃນບັນຊີ

ວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນຝາກ 200.000 ກີບ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງບັນຊີບຳນານແມ່ນ 5,70% ຕໍ່ປີ

contact_supportສຳລັບລາຍລະອຽດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພະນັກງານບໍລິການໄດ້ທຸກສາຂາຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 139 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່