www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextເງິນຝາກnavigate_nextບັນຊີກະແສລາຍວັນ

ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

ທຸລະກຳທາງການເງິນແຕ່ລະວັນຕ້ອງການການຈັດການເງິນສົດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ທຸລະກຳທັງໝົດຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ບໍລິການບັນຊີກະແສລາຍວັນຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ບໍລິການວ່ອງໄວ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດ

ດ້ວຍບັນຊີກະແສລາຍວັນຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ, ທ່ານສາມາດເຮັດການຊຳລະດ້ວຍແຊັກ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການແບບເປັນສ່ວນຕົວດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວຈາກທະນາຄານໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ. ສາມາດຝາກ ແລະ ຖອນເປັນເງິນສົດ ຫຼື ແຊັກ ໄດ້ທຸກເວລາໃນໂມງລັດຖະການ

ສະດວກໃນການນຳໃຊ້

  • ວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນຝາກ 1.000.000 ກີບ, 500 ໂດລາ, 4.000 ບາດ
  • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມສຳລັບການເປີດ ຫຼື ປິດ ບັນຊີ
  • ຍອດເງິນຕ່ຳສຸດມີພຽງ 1.000.000 ກີບ, 100 ໂດລາ, 4.000 ບາດ
  • ການຝາກ, ການຖອນ ແລະ ການໂອນເງິນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືເງິນສົດ
  • ສະໜອງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈຳເດືອນ
contact_supportສໍາລັບການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານບໍລິການໄດ້ທຸກສາຂາສາຂາ ຫຼື ສູນປະຊາສຳພັນ ຂອງພວກເຮົາ.

* ກໍລະນີປິດບັນຊີຫຼັງ 03 ເດືອນ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 126 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່