www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextຂອບເຂດສິນເຊື່ອ

ຂອບເຂດສິນເຊື່ອ

ບາງຄັ້ງທ່ານອາດຕ້ອງການທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ ແຕ່ບັນຫາບາງຢ່າງອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ທັນເວລາ. ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມອບທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການກູ້ຢືມເງິນໃນທັນທີດ້ວຍການບໍລິການຂອບເຂດສິນເຊື່ອ.

ບໍລິການຂອບເຂດສິນເຊື່ອ ເປັນວົງເງິນສິນເຊື່ອສູງສຸດທີ່ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມອບໃຫ້ໂດຍອີງຕາມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ. ຂອບເຂດສິນເຊື່ອຈະຍັງບໍ່ທັນເປັນສິນເຊື່ອຈົນກວ່າທ່ານຈະຖອນເງິນອອກ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອສະກຸນເງິນກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ.

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ມີໂອກາດນຳໃຊ້ສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ
 • ມີແຫຼ່ງທຶນສຳລັບການນຳໃຊ້ເພື່ອຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ
 • ຫຼຸດຜ່ອນການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານຈ່າຍພຽງແຕ່ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ.
 • ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ
 • ເພີ່ມໂອກາດທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານ
 • ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ

ຄຸນລັກສະນະພິເສດ

 • ເປັນສັນຍາໃນການສະໜອງກອງທຶນການຄ້າອີງຕາມກະແສເງິນສົດ ແລະ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
 • ຂອບເຂດສິນເຊື່ອຈະຍັງບໍ່ເປັນສິນເຊື່ອຈົນກວ່າທ່ານຈະນຳໃຊ້ເງິນ
 • ຊໍາລະພຽງແຕ່ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍ
 • ເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ຂອບເຂດສິນເຊື່ອແລ້ວທ່ານຍັງຈະສາມາດນຳໃຊ້ກອງທຶນການຄ້າສຳລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍເຊັ່ນວ່າ: ສິນເຊື່ອນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ເອກະສານສິນເຊື່ອ, ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ແລະ ອື່ນໆ
 • ສາມາດສືບຕໍ່ຂອບເຂດສິນເຊື່ອໄດ້ຫຼາຍໆຄັ້ງໂດຍອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການອື່ນໆໄປພ້ອມກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອບເຂດສິນເຊື່ອ.
 • ສຳລັບເງື່ອນໄຂການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສາຂາທີ່ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ສູນປະຊາສຳພັນຂອງພວກເຮົາ
contact_supportສຳລັບເງື່ອນໄຂການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສາຂາທີ່ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ສູນປະຊາສຳພັນຂອງພວກເຮົາ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 7 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 162 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່